Zeeuwind

Zeeuwind is een coöperatie voor windenergie. De coöperatie heeft als doel het gebruik van windenergie en andere vormen van duurzame energie te bevorderen en daarmee bij te dragen aan een leefbare wereld. Het werkgebied van Zeeuwind is Zeeland. Het ledenbestand van Zeeuwind bestaat uit Zeeuwse gemeenten, verenigingen en bedrijven en – voor het merendeel – uit particulieren. Zeeuwind is met meer dan 1600 leden de grootste windcoöperatie in Nederland.

➜ www.zeeuwind.nl

GroeneZaken

GroeneZaken vindt een duurzame maatschappij belangrijk en wil bedrijven en instellingen die duurzaam en milieubewust ondernemen bij elkaar brengen, waardoor zij hun marktpositie ten opzichte van branchegenoten bevorderen.

➜ www.groenezaken.com

Hoe TON een zwart Ster-spotje maakte…